Taisyklės ir sąlygos

Atnaujinta 2022-12-27

Bendrosios sąlygos

Prisijungdami prie „Systems Integration Solutions, UAB” „CorpoSign” ir pateikdami užsakymą, patvirtinate, kad sutinkate su toliau nurodytose taisyklėse ir sąlygose pateiktomis paslaugų teikimo sąlygomis ir esate jų saistomi. Šios sąlygos taikomos visai svetainei ir bet kokiam jūsų ir „Systems Integration Solutions, UAB” elektroniniam paštui ar kitokio pobūdžio bendravimui.

Komanda jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų ar pelno praradimą, atsiradusią dėl šios svetainės medžiagos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, net jei komanda ar įgaliotasis atstovas buvo informuoti apie tokios žalos galimybę. Jei naudojant šios svetainės medžiagą prireikia aptarnauti, remontuoti ar taisyti įrangą ar duomenis, jūs prisiimate visas su tuo susijusias išlaidas. neatsako už bet kokius rezultatus, kurie gali atsirasti naudojantis mūsų ištekliais. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti kainas ir peržiūrėti išteklių naudojimo politiką.

Licencija

„CorpoSign” suteikia jums atšaukiamą, neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudoti mūsų paslaugą griežtai pagal šios Sutarties sąlygas.

Šios Sąlygos ir nuostatos yra sutartis tarp jūsų ir „CorpoSign” (toliau šiose Sąlygose ir nuostatose vadinama „CorpoSign„, „mes„, „mus” arba „mūsų„), „CorpoSign” svetainės ir paslaugų, prieinamų iš „CorpoSign” svetainės (kurios šiose Sąlygose ir nuostatose bendrai vadinamos „CorpoSign” paslauga), teikėjo.

Jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, nesinaudokite Paslauga. Šiose Sąlygose ir sąlygose „jūs” reiškia ir jus kaip fizinį asmenį, ir subjektą, kuriam atstovaujate. Jei pažeisite bet kurią iš šių Sąlygų ir nuostatų, pasiliekame teisę atšaukti jūsų paskyrą arba užblokuoti prieigą prie paskyros be įspėjimo.

Apibrėžimai ir pagrindiniai terminai

 • Slapukas: nedidelis duomenų kiekis, kurį sukuria svetainė ir išsaugo jūsų žiniatinklis Jis naudojamas jūsų naršyklei atpažinti, analizei atlikti ir informacijai apie jus įsiminti, pvz., jūsų pasirinktai kalbai ar prisijungimo informacijai.
 • Bendrovė: kai šioje politikoje minima „bendrovė„, „mes”, „mus” arba „mūsų„, turima omenyje uždaroji akcinė bendrovė „Systems Integration Solutions, UAB„, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas – 125677598, PVM mokėtojo kodas LT256775917, kurios registruota buveinė yra adresu Pasto g. 12-1, Grigiškės, LT-27105 Vilnius, Lietuva ir kuri yra atsakinga už jūsų informaciją pagal šią politiką. Duomenis apie Bendrovę saugo ir kaupia Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
 • Šalis: vieta, kurioje yra „CorpoSign” arba „CorpoSign” savininkai ir (arba) įkūrėjai, šiuo atveju – Lietuva.
 • Klientas: reiškia įmonę, organizaciją ar asmenį, kuris užsiregistruoja naudoti „CorpoSign” paslaugą santykiams su vartotojais ar paslaugų naudotojais valdyti.
 • Įrenginys: bet koks prie interneto prijungtas įrenginys, pvz., telefonas, planšetė, kompiuteris ar bet koks kitas įrenginys, kuriuo galima apsilankyti „CorpoSign” ir naudotis paslaugomis.
 • IP adresas: Kiekvienam prie interneto prijungtam įrenginiui priskiriamas numeris, vadinamas interneto protokolo (IP) adresu. Šie numeriai paprastai priskiriami geografiniais blokais. Pagal IP adresą dažnai galima nustatyti vietą, iš kurios įrenginys jungiasi prie interneto.t
 • Personalas – tai asmenys, kurie dirba „CorpoSign” arba pagal sutartį teikia paslaugas vienos iš šalių vardu.
 • Asmeniniai duomenys: bet kokia informacija, kuri tiesiogiai, netiesiogiai ar kartu su kita informacija, įskaitant asmens kodą, leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę ar identifikuoti jo tapatybę.
 • Paslauga – tai „CorpoSign” teikiama paslauga, kaip aprašyta atitinkamose sąlygose ir šioje svetainėje.

  „CorpoSign” siūlo blokų grandine paremtas skaitmeninio parašo (pažangiųjų kvalifikuotų parašų, atskirųjų parašų) paslaugas, skirtas saugiam fizinių ir juridinių asmenų dokumentų pasirašymui. „CorpoSign” teikia paslaugas atskirais paketais:

  • Bandomoji versija (versija be komercinės sutarties)
  • Nemokama versija (versija be komercinės sutarties)
  • Premium versija (versija su komercine sutartimi)
  • Individuali versija (versija su pasirinktine komercine sutartimi)
  • Visos pirmiau minėtos „CorpoSign” paslaugos atitinka eIDAS reglamento (ES) Nr. 910/2014 („eIDAS”) reikalavimus.) Pasitikėjimo paslaugų politika šiuose paketuose taikoma pagal eIDAS reglamente (ES) Nr. 910/2014 („eIDAS”), ETSI standartuose EN 319 401 ir kituose (jei taikoma) išdėstytą politiką.
 • Trečiųjų šalių paslaugos: nurodo reklamuotojus, konkursų rėmėjus, reklamos ir rinkodaros partnerius ir kitus asmenis, kurie teikia mūsų turinį arba kurių produktai ar paslaugos, mūsų manymu, gali jus sudominti.
 • Svetainė: „CorpoSign” svetainė, kurią galima pasiekti šiuo URL adresu: https:/www.corposign.net
 • Jūs: bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs „CorpoSign”, kad galėtų naudotis Paslaugomis.

Apribojimai

Sutinkate to nedaryti ir neleisite to daryti kitiems:

 • Licencijuoti, parduoti, nuomoti, išnuomoti, priskirti, platinti, perduoti, talpinti, užsakyti, atskleisti ar kitaip komerciškai naudoti paslaugą ar platformą bet kuriai trečiajai šaliai.
 • Modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, ardyti, iššifruoti, iššifruoti, sudaryti atvirkštinę kompiliaciją ar atlikti atvirkštinę inžineriją bet kurioje paslaugos dalyje.
 • Pašalinti, pakeisti ar paslėpti bet kokį pranešimą apie nuosavybę (įskaitant bet kokį pranešimą apie autorių teises ar prekių ženklą) arba jos filialų, partnerių, tiekėjų ar paslaugos licencijos davėjų.

Mokėjimai ir kainodara

Jei užsiregistruosite bet kuriame iš mūsų periodinių mokėjimo planų, sutinkate sumokėti visus mokesčius ar rinkliavas į savo sąskaitą už Paslaugą pagal mokesčius, rinkliavas ir atsiskaitymo sąlygas, galiojančias tuo metu, kai kiekvienas mokestis ar rinkliava turi būti sumokėti. Jei užsakymo formoje nenurodyta kitaip, norėdami užsiregistruoti prie „Premium” plano, turite mums pateikti galiojančią kredito kortelę (Visa, MasterCard ar bet kurio kito mums priimtino išleidėjo) (toliau – Mokėjimo teikėjas). Jūsų Mokėjimo paslaugų teikėjo sutartis reglamentuoja jūsų naudojimąsi nurodyta kredito kortelės sąskaita, todėl, norėdami nustatyti savo teises ir įsipareigojimus, susijusius su Mokėjimo paslaugų teikėju, turite vadovautis šia sutartimi, o ne šiomis Sąlygomis. Pateikdami mums savo kredito kortelės numerį ir susijusią mokėjimo informaciją, sutinkate, kad esame įgalioti nedelsiant patikrinti informaciją ir vėliau išrašyti sąskaitą faktūrą jūsų sąskaitai už visus mokesčius ir rinkliavas, mokėtinas ir mokėtinas mums pagal šias sąlygas, ir kad nereikia jokio papildomo pranešimo ar sutikimo. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį savo sąskaitos išrašymo adreso arba kredito kortelės, naudojamos mokėjimams pagal šią Sutartį, pasikeitimą. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti savo kainas ir atsiskaitymo būdus, iš karto paskelbdami apie tai mūsų Svetainėje arba el. paštu pristatydami jūsų organizacijos administratoriui (-iams). Už bet kokias išlaidas advokatui, teismo išlaidas ar kitas išlaidas, patirtas išieškant neginčijamas delspinigių sumas, atsakote ir jas apmokate jūs. Sutartis tarp jūsų ir mūsų dėl Paslaugos nebus sudaryta tol, kol mes nepatvirtinsime jūsų užsakymo patvirtinamuoju el. laišku, SMS/MMS žinute ar kita tinkama ryšio priemone. Jūs esate atsakingi už visus trečiųjų šalių mokesčius, kuriuos galite patirti naudodamiesi Paslauga.

Siūlome nemokamas ir mokamas paslaugas. Jei užsisakote mokamas Paslaugas, sutinkate mokėti mokesčius pagal užsakymo pateikimo metu nurodytas sąlygas.

Paslaugų kainos, funkcijos, duomenų saugojimo talpa, apribojimai ir kitos funkcijos priklauso nuo to, kokio tipo Paslaugas užsisakote, ir (arba) nuo jūsų Paskyros administratoriaus atliktų Paslaugų pakeitimų. Teikiame vėlesnius Paslaugų tipus: (a) Paslaugas pagal Kainų planą ir (arba) Paslaugų paketą; (b) individualias / užsakomąsias Paslaugas (arba jų funkcijas), kurias siūlome už specialią sutartą kainą, įskaitant API sprendimus, kuriuos galima integruoti.

Jei pasirinkote Kainodaros planą su mėnesine prenumerata, bet kuriuo metu galite pereiti prie kito Kainodaros plano su mėnesine ar metine prenumerata. Jei pasirinkote kainodaros planą su metine prenumerata, galite pereiti prie kainodaros plano su: (a) kitą metinės prenumeratos tipą – bet kuriuo metu; (b) mėnesinę prenumeratą – bet kuriuo metu, o pakeitimas įsigalioja pasibaigus metinės prenumeratos laikotarpiui.

Nepažadame ir negarantuojame, kad bet kuris konkretus Kainodaros planas bus prieinamas amžinai. Taip pat pasiliekame teisę keisti Kainodaros planų kainas arba jų funkcijas ir parinktis iš anksto nepranešę. Tokie pakeitimai automatiškai neįvyks tęstinėms prenumeratoms, kol jos nesibaigs arba nebus automatiškai pratęstos, nebent apie tai pranešama raštu prieš 6 mėnesius.

Mokesčiai už jūsų verslui pasirinktus integruojamus API sprendimus skaičiuojami kas mėnesį už praėjusį mėnesį, jei nesusitarta kitaip.

Siūlome vienkartines, mėnesines ir metines (jei taikoma) Paslaugų (programinės įrangos kaip paslaugos) prenumeratas:
(i) Vienkartinis mokėjimas – paprastai už jį mokėsite pagal sutarties sąlygas.
(ii) Mėnesinė prenumerata – atsiskaitymo ciklas bus vienas mėnuo, nebent atšauksite bent vieną darbo dieną prieš pratęsimo datą.
(iii) Metinė prenumerata (jei taikoma) – atsiskaitymo periodas bus vieneri metai ir bus atnaujinamas kasmet per metines, nebent atšauksite bent vieną darbo dieną iki atnaujinimo datos.

Mėnesinę Paslaugų prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu ir iš karto. Savo metinę Paslaugų prenumeratą galite atšaukti prieš pasibaigiant jau apmokėtam laikotarpiui, įsigaliojant iš karto, tik tuo atveju, jei keičiasi Sąlygos arba Paslaugų teikimas Kliento nenaudai. Jei atšauksite prenumeratą, išsaugosite galimybę naudotis Paslaugomis likusį laikotarpį, už kurį jau sumokėjote. Nepaisant to, sutikdami su šiomis Sąlygomis, patvirtinate, kad suprantate, jog sumokėjus visą sumą už Paslaugas, jos laikomos suteiktomis iš karto. Todėl jūs neturite teisės į jokius dalinius grąžinimus ar kreditus.

Panaikinus prenumeratą, likusį laikotarpį, už kurį jau sumokėta, Paslaugomis naudojamasi pagal tas pačias Sandorių kvotas, kurios buvo taikomos jūsų prenumeratai iki jos panaikinimo. Jei viršysite šias kvotas, mokestis bus nuskaičiuotas tiesiogiai iš jūsų pridėtinės kortelės, išrašant sąskaitą faktūrą arba kitu patogiausiu būdu.

Pinigų grąžinimo politika

Dėkojame, kad apsipirkinėjate su mumis. Vertiname tai, kad jums patinka pirkti mūsų sukurtus gaminius. Taip pat norime užtikrinti, kad tyrinėdami, vertindami ir pirkdami mūsų gaminius patirsite naudingų įspūdžių.

Kaip ir bet kokiam apsipirkimui, mūsų įmonėje atliekamiems sandoriams taikomos tam tikros sąlygos. Būsime tokie trumpi, kiek leis mūsų teisininkai. Svarbiausia nepamiršti, kad pateikdami užsakymą arba pirkdami iš mūsų, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis kartu su mūsų privatumo politika.

Jei dėl kokių nors priežasčių nesate visiškai patenkinti mūsų teikiama preke ar paslauga, nedvejodami kreipkitės į mus ir mes aptarsime bet kokias problemas, kurias išgyvenate dėl mūsų produkto.

Jūsų pasiūlymai

Bet kokie atsiliepimai, komentarai, idėjos, patobulinimai ar pasiūlymai (toliau – Pasiūlymai), kuriuos mums pateikiate dėl paslaugos, lieka vienintele ir išskirtine mūsų nuosavybe. Mes galime laisvai naudoti, kopijuoti, modifikuoti, skelbti ar platinti Pasiūlymus bet kokiu tikslu ir bet kokiu būdu, nenurodydami jums jokios informacijos ir nemokėdami jokios kompensacijos.

Jūsų sutikimas

Atnaujinome savo Sąlygas ir nuostatas, kad būtų visiškai aišku, kas nustatoma, kai lankotės mūsų svetainėje, ir kaip tai naudojama. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, registruodami paskyrą arba pirkdami sutinkate su mūsų Sąlygomis ir nuostatomis.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių Mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Mes primygtinai patariame Jums peržiūrėti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, sąlygas ir nuostatas. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, Sąlygas ir sąlygas ar praktiką.

Slapukai

Naudojame „slapukus„, kad nustatytume, kuriose mūsų svetainės vietose lankėtės. Slapukas – tai nedidelė duomenų dalis, kurią jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų interneto naršyklė. Slapukus naudojame siekdami pagerinti savo paslaugų veikimą ir funkcionalumą, tačiau jie nėra būtini. Tačiau be šių slapukų tam tikros funkcijos, pavyzdžiui, vaizdo įrašai, gali būti neprieinamos arba kiekvieną kartą apsilankius mūsų platformoje tektų įvesti prisijungimo duomenis, nes negalėtume prisiminti, kad buvote prisijungę anksčiau. Daugumą interneto naršyklių galima nustatyti taip, kad jos išjungtų slapukų naudojimą. Tačiau jei išjungsite Slapukus, gali būti, kad negalėsite tinkamai arba visai negalėsite naudotis mūsų svetainės funkcijomis. Į Slapukus niekada nededame asmenį identifikuojančios informacijos.

Mūsų sąlygų ir nuostatų pakeitimai

Pripažįstate ir sutinkate, kad galime nutraukti (visam laikui ar laikinai) Paslaugos (arba bet kokių Paslaugos funkcijų) teikimą jums arba naudotojams apskritai savo nuožiūra, iš anksto nepranešę jums. Jūs galite bet kada nustoti naudotis Paslauga. Jums nereikia specialiai informuoti mūsų, kai nustojate naudotis Paslauga. Pripažįstate ir sutinkate, kad jei mes atjungsime prieigą prie jūsų paskyros, jums gali būti užkirstas kelias naudotis Paslauga, jūsų paskyros duomenimis arba bet kokiais failais ar kita jūsų paskyroje esančia medžiaga. Jei nuspręsime pakeisti savo Taisykles ir sąlygas, šiuos pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje ir (arba) atnaujinsime pirmiau nurodytą Taisyklių ir sąlygų pakeitimo datą.

Mūsų paslaugų pakeitimai

Pasiliekame teisę laikinai ar visam laikui keisti, sustabdyti ar nutraukti paslaugos ar bet kurios paslaugos, prie kurios ji prijungta, teikimą, apie tai pranešdami arba nepranešdami ir neprisiimdami atsakomybės prieš jus.

Mūsų paslaugų atnaujinimai

Retkarčiais galime teikti paslaugos funkcijų ir (arba) funkcijų patobulinimus, kurie gali apimti pataisas, klaidų ištaisymus, atnaujinimus, patobulinimus ir kitus pakeitimus (toliau – atnaujinimai). Atnaujinimais gali būti pakeistos arba panaikintos tam tikros paslaugos funkcijos ir (arba) ypatybės. Jūs sutinkate, kad mes nesame įsipareigoję (i) teikti bet kokius Atnaujinimus arba (ii) toliau teikti ar įgalinti tam tikras paslaugos funkcijas ir (arba) ypatybes jums. Taip pat sutinkate, kad visi Atnaujinimai (i) bus laikomi neatskiriama paslaugos dalimi ir (ii) jiems bus taikomos šios sutarties sąlygos.

Trečiųjų šalių paslaugos

Galime rodyti, įtraukti ar padaryti prieinamą trečiųjų šalių turinį (įskaitant duomenis, informaciją, programas ir kitus produktus bei paslaugas) arba pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas (toliau – trečiųjų šalių paslaugos). Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už jokias Trečiųjų šalių paslaugas, įskaitant jų tikslumą, išsamumą, savalaikiškumą, galiojimą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą, padorumą, kokybę ar bet kurį kitą jų aspektą. Mes neprisiimame ir neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų jums ar bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui už Trečiųjų šalių paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugos ir nuorodos į jas teikiamos tik jūsų patogumui, o jūs prie jų prieinate ir jomis naudojatės išimtinai savo rizika ir laikydamiesi tokių trečiųjų šalių nuostatų ir sąlygų.

Terminai ir nutraukimas

Ši Sutartis galioja tol, kol jūs arba mes jos nenutraukiame. Mes galime savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties arba be jos sustabdyti arba nutraukti šią Sutartį iš anksto apie tai pranešę arba nepranešę. Ši Sutartis bus nutraukta nedelsiant, be išankstinio mūsų įspėjimo, jei nesilaikysite bet kurios šios Sutarties nuostatos. Šią Sutartį taip pat galite nutraukti ištrindami paslaugą ir visas jos kopijas iš savo kompiuterio. Nutraukę šią Sutartį, turite nutraukti bet kokį naudojimąsi paslauga ir ištrinti visas paslaugos kopijas iš savo kompiuterio. Šios Sutarties nutraukimas neapriboja jokių mūsų teisių ar teisių gynimo priemonių pagal įstatymą ar teisingumą, jei jūs (šios Sutarties galiojimo laikotarpiu) pažeidžiate bet kokius savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

Jei esate autorių teisių savininkas arba tokio savininko atstovas ir manote, kad bet kokia mūsų medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, susisiekite su mumis ir pateikite toliau nurodytą informaciją:(a) fizinį arba elektroninį autorių teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti jo vardu, parašą; (b) medžiagos, kuri, kaip teigiama, pažeidžia autorių teises, identifikavimą; (c) jūsų kontaktinę informaciją, įskaitant adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą; (d) jūsų pareiškimą, kad sąžiningai tikite, jog naudoti medžiagą autorių teisių savininkai neleidžia; ir (e) pareiškimą, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir, baudžiant melagingais priesaika, esate įgaliotas veikti savininko vardu.

Nutraukimas dėl patogumo. Galite nustoti naudotis Paslaugomis ir nutraukti Paslaugas (aktyvios prenumeratos atveju) bei sutartinius santykius (sutartį) su mumis bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties naudodamiesi savo naudotojo paskyra Paslaugų portale arba išsiųsdami mums raštišką ir pasirašytą (kvalifikuotu arba pažangiu elektroniniu parašu) el. laišką. Po tokio nutraukimo (a) neturėsite teisės susigrąžinti jokių iš anksto sumokėtų mokesčių ir (b) jei dar nesumokėjote visų taikomų mokesčių už tuo metu galiojantį prenumeratos terminą arba susijusių paslaugų teikimo laikotarpį (priklausomai nuo to, kas taikoma), visi tokie nesumokėti mokesčiai taps nedelsiant mokėtini, o už pavėluotus mokėjimus už Paslaugas bus skaičiuojami 0,02 % delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojami nuo neapmokėto skolos likučio.Mes neprivalome pateikti jums papildomo pranešimo ar įspėjimo apie tai, kad už pavėluotus mokėjimus bus skaičiuojami delspinigiai.

Klientams, kurie iš anksto sumokėjo už Paslaugas, kurių likutis viršija mūsų išankstinio pranešimo terminą, bus grąžinti pinigai už tuos mėnesius, per kuriuos Paslaugos nebuvo teikiamos, jei mes nutrauksime Paslaugų teikimą.

Nutraukimas dėl priežasties. Bet kuri Šalis gali nedelsiant nutraukti Paslaugas ir sutartinius santykius (sutartį), apie tai pranešusi raštu per portalą https://help.sis.lt arba el. paštu, jei kita Šalis (a) per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo gavimo dienos neištaiso (jei įmanoma ištaisyti) bet kokio esminio šių Sąlygų pažeidimo; (b) nutraukia veiklą be teisių perėmėjo; arba (c) siekia apsaugos pagal bet kokią bankroto, bankroto administratoriaus, patikėjimo akto, kreditorių susitarimo, taikos sutarties ar panašią procedūrą. Laiku nesumokėjus už Paslaugas (įskaitant mokesčius už taikomų Sandorių kvotų viršijimą, neatsižvelgiant į tai, ar Paslaugomis po prenumeratos atšaukimo naudojamasi visą likusį laikotarpį, už kurį jau sumokėta), tai laikoma esminiu pažeidimu su galimybe jį ištaisyti per pirmiau nurodytą terminą.

Be nutraukimo dėl priežasties, nurodytos ankstesnėje šių Sąlygų dalyje, pasiliekame teisę nedelsdami nutraukti Paslaugų teikimą ir po to nedelsiant nutraukti sutartinius santykius (sutartį), apie tai pranešę raštu Paslaugų portale arba el. paštu, jei Klientas arba Naudotojas: – pažeidžia mūsų priimtiną Privatumo politiką.

Nutraukus Sutartį, mūsų Paslaugų teikimas bus apribotas. Prieš nutraukdamas Paslaugų teikimą, Klientas privalo atsisiųsti visus Kliento duomenis iš mūsų Paslaugų portalo.

Išskyrus Klientus, turinčius aktyvias prenumeratas, pasiliekame teisę nutraukti Paslaugas ir sutartinius santykius (sutartį) su jumis bei ištrinti jūsų Naudotojo paskyrą ir Kliento duomenis, įspėję Klientą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas per Paslaugų portalą arba el. paštu, jei 12 mėnesių iš eilės nesinaudojote Paslaugomis.

Nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą mums ir mūsų tėvams, dukterinėms įmonėms, filialams, pareigūnams, darbuotojams, agentams, partneriams ir licencijų teikėjams (jei tokių yra), taip pat atleisti juos nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, dėl jūsų: (a) naudojimosi paslauga; (b) šios sutarties arba bet kokio įstatymo ar kito teisės akto pažeidimo; arba (c) bet kokios trečiosios šalies teisės pažeidimo.

Jokių garantijų

Paslauga jums teikiama „Tokia, kokia yra” ir „Tokia, kokia pasiekiama”, su visais trūkumais ir defektais, be jokių garantijų. Maksimaliu pagal galiojančius įstatymus leidžiamu mastu mes savo ir savo filialų bei atitinkamų licencijų davėjų ir paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisakome visų garantijų, nesvarbu, ar jos būtų aiškios, numanomos, įstatyminės, ar kitokios, susijusios su paslauga, įskaitant visas numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo, taip pat garantijas, kurios gali atsirasti dėl prekybos, veiklos, naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribodami tuo, kas išdėstyta pirmiau, nesuteikiame jokių garantijų ar įsipareigojimų ir neteikiame jokių pareiškimų, kad paslauga atitiks jūsų reikalavimus, pasieks numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su kita programine įranga, svetainėmis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius našumo ar patikimumo standartus, bus be klaidų arba kad bet kokios klaidos ar defektai gali būti ar bus ištaisyti.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei mes, nei bet kuris paslaugų teikėjas neteikia jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) dėl paslaugos veikimo ar prieinamumo, joje esančios informacijos, turinio, medžiagos ar produktų; (ii) kad paslauga bus nepertraukiama ar be klaidų; (iii) dėl bet kokios per paslaugą teikiamos informacijos ar turinio tikslumo, patikimumo ar aktualumo; arba (iv) kad paslauga, jos serveriai, turinys ar iš mūsų ar mūsų vardu siunčiami el. laiškai yra be virusų, skriptų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti numanomų garantijų ar jų apribojimų arba taikomų įstatymuose numatytų vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai jums gali būti netaikomi.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokių nuostolių, kuriuos galite patirti, visa mūsų ir bet kurio iš mūsų tiekėjų atsakomybė pagal bet kurią šios Sutarties nuostatą ir jūsų išimtinė teisių gynimo priemonė dėl visų pirmiau minėtų priežasčių yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote už paslaugą per 12 (dvylika) mėnesių prieš pat pretenziją. Maksimaliu pagal galiojančius įstatymus leidžiamu mastu mes ir mūsų tiekėjai jokiu atveju neatsakome už jokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę ar netiesioginę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl prarasto pelno, duomenų ar kitos informacijos praradimo, verslo nutraukimo, asmens sužalojimo, dėl privatumo praradimo, kylančių iš arba bet kokiu būdu susijusių su naudojimusi arba negalėjimu naudotis paslauga, trečiųjų šalių programine įranga ir (arba) trečiųjų šalių technine įranga, naudojama kartu su paslauga, arba kitaip susijusių su bet kuria šios sutarties nuostata), net jei mes arba bet kuris tiekėjas buvo informuoti apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka savo esminio tikslo. Kai kuriose valstybėse (jurisdikcijose) neleidžiama netaikyti ar apriboti atsitiktinės ar netiesioginės žalos, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar netaikymas jums gali būti netaikomas.

Todėl mes teikiame ir nemokamas, ir mokamas Paslaugas, todėl jūs sutinkate, kad mūsų bendra atsakomybė bus apribota iki nulio, jei naudojatės nemokamomis Paslaugomis, ir mes neatlyginsime jums jokių nuostolių, išskyrus tuos, kurie atsirado dėl mūsų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.

Jokia šių Sąlygų nuostata neturėtų būti aiškinama kaip panaikinanti ar apribojanti mūsų atsakomybę už nuostolius, patirtus dėl tyčinio nusižengimo (tyčinės kaltės) ar didelio aplaidumo. Be to, mūsų atsakomybė negali būti ribojama toliau nurodytais atvejais ir tiek, kiek taikytini įstatymai aiškiai draudžia tokį ribojimą: mirtis ar kūno sužalojimas dėl Paslaugų defektų; neturtinė žala; kita (jei taikoma).

Nutraukiamumas

Jei kuri nors šios Sutarties nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir išaiškinta taip, kad būtų pasiekti tokios nuostatos tikslai, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos liks galioti.

Ši Sutartis kartu su Privatumo politika ir kitais mūsų Paslaugose paskelbtais teisiniais pranešimais sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl Paslaugų. Jei kurią nors šios Sutarties nuostatą kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta negaliojančia, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šios Sutarties nuostatų galiojimui, kurios lieka galioti. Joks atsisakymas nuo bet kurios šios Sutarties sąlygos nelaikomas tolesniu ar tęstiniu tokios sąlygos ar bet kurios kitos sąlygos atsisakymu, o tai, kad mes nepareiškiame savo teisės ar nuostatos pagal šią Sutartį, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos. JŪS IR MES SUSITARIAME, KAD BET KOKS IEŠKINYS, KYLANTIS IŠ PASLAUGŲ AR SUSIJĘS SU JOMIS, TURI BŪTI PAREIKŠTAS PER VIENERIUS (1) METUS NUO IEŠKINIO ATSIRADIMO DIENOS. PRIEŠINGU ATVEJU TOKS IEŠKINIO PAGRINDAS VISAM LAIKUI NUSTOJA GALIOTI.

Atsisakymas nuo prievolės

Išskyrus čia numatytus atvejus, nepasinaudojimas teise arba reikalavimas įvykdyti prievolę pagal šią Sutartį neturi įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba reikalauti įvykdyti tokią prievolę bet kuriuo metu vėliau, o atsisakymas nuo pažeidimo nereiškia atsisakymo nuo bet kokio vėlesnio pažeidimo.

Nei vienos iš šalių nepasinaudojimas ir delsimas pasinaudoti bet kuria teise ar įgaliojimais pagal šį Susitarimą nereiškia tos teisės ar įgaliojimų atsisakymo. Taip pat joks vienkartinis ar dalinis pasinaudojimas kuria nors teise ar įgaliojimais pagal šią Sutartį neužkerta kelio vėliau pasinaudoti ta ar bet kuria kita šioje Sutartyje suteikta teise. Jei kyla prieštaravimų tarp šios Sutarties ir bet kokių taikytinų pirkimo ar kitų sąlygų, taikomos šios Sutarties sąlygos.

Šio susitarimo pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šią Sutartį. Jei pakeitimas yra esminis, apie tai pranešame ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas laikytina esminiu pakeitimu, nustatysime savo nuožiūra. Tęsdami prieigą prie mūsų paslaugos arba naudodamiesi ja po bet kokių pakeitimų įsigaliojimo, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nebeturite teisės naudotis mūsų paslauga.

Visa sutartis

Sutartis yra visas jūsų ir mūsų susitarimas dėl naudojimosi paslauga ir pakeičia visus ankstesnius ir ankstesnius rašytinius ar žodinius jūsų ir mūsų susitarimus. Jums gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios taikomos, kai naudojatės kitomis paslaugomis arba perkate iš mūsų kitas paslaugas, ir kurias mes jums pateiksime tokio naudojimosi arba pirkimo metu.

Intelektinė nuosavybė

Mūsų platforma ir visas jos turinys, funkcijos ir funkcionalumas (įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, ekranus, vaizdus, vaizdo ir garso įrašus, jų dizainą, atranką ir išdėstymą) priklauso mums, jos licencijų teikėjams ar kitiems tokios medžiagos teikėjams ir yra saugomi pagal tarptautinius autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių ir kitus intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių įstatymus. Medžiagos negalima kopijuoti, modifikuoti, atgaminti, atsisiųsti ar bet kokiu būdu platinti nei visos, nei jos dalies be aiškaus išankstinio raštiško mūsų leidimo, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodyta šiose Sąlygose ir sąlygose. Bet koks neleistinas medžiagos naudojimas yra draudžiamas.

Arbitražinis susitarimas

Šis skirsnis taikomas bet kokiam ginčui, IŠSKYRUS, KAD TAI NEATITINKA GINČŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIEŽIŪRA DĖL NUSIKALTIMO ARBA TEISINĖS ATLYGINIMO, SUSIJUSIO SU JŪSŲ ARBA „CorpoSign” INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS ĮGYVENDINIMU AR GALIMYBIŲ.

INTEGRUOTŲJŲ TEISIŲ. Sąvoka „ginčas” reiškia bet kokį jūsų ir mūsų ginčą, ieškinį ar kitą nesutarimą dėl Paslaugų ar šios sutarties, nepriklausomai nuo to, ar jis kyla iš sutarties, garantijos, delikto, įstatymo, reglamento, potvarkio ar bet kokio kito teisinio ar teisingo pagrindo. „Ginčui” bus suteikiama plačiausia pagal įstatymus leidžiama reikšmė.

Pranešimas apie ginčą

Kilus ginčui, jūs arba mes privalote pateikti kitai šaliai pranešimą apie ginčą, t. y. rašytinį pareiškimą, kuriame nurodomas jį pateikusios šalies vardas, pavardė, adresas ir kontaktinė informacija, faktai, dėl kurių kilo ginčas, ir prašoma pagalbos. Pranešimą apie ginčą turite siųsti el. paštu adresu: [email protected]. Bet kokį Pranešimą apie ginčą jums išsiųsime paštu jūsų adresu, jei jį turime, arba kitu atveju – jūsų el. pašto adresu. Jūs ir mes bandysime išspręsti bet kokį ginčą neoficialiomis derybomis per šešiasdešimt (60) dienų nuo Pranešimo apie ginčą išsiuntimo dienos. Praėjus šešiasdešimčiai (60) dienų, jūs arba mes galime pradėti arbitražą.

Privalomasis arbitražas

Jei jūs ir mes neišsprendžiame jokio ginčo neoficialiomis derybomis, bet kokios kitos pastangos išspręsti ginčą bus vykdomos tik privalomu arbitražu, kaip aprašyta šiame skyriuje. Jūs atsisakote teisės visus ginčus nagrinėti teisme (arba juose dalyvauti kaip šalis ar grupės narys) teisėjo ar prisiekusiųjų teisme. Ginčas sprendžiamas privalomuoju arbitražu pagal Amerikos arbitražo asociacijos komercinio arbitražo taisykles. Bet kuri šalis gali kreiptis į bet kurį kompetentingos jurisdikcijos teismą dėl laikinųjų ar preliminarių teismo įsakymų, jei tai būtina šalies teisėms ar nuosavybei apsaugoti, kol bus baigtas arbitražo procesas. Visas teisines, buhalterines ir kitas išlaidas, mokesčius ir sąnaudas, kurias patiria bylą laimėjusi šalis, padengia bylą pralaimėjusi šalis.

Informacijos pateikimas ir privatumas

Jei pateikiate arba paskelbiate bet kokias idėjas, kūrybinius pasiūlymus, dizainą, nuotraukas, informaciją, skelbimus, duomenis ar pasiūlymus, įskaitant idėjas dėl naujų ar patobulintų produktų, paslaugų, funkcijų, technologijų ar akcijų, aiškiai sutinkate, kad tokie pateikti pasiūlymai bus automatiškai laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais ir taps vienintele mūsų nuosavybe be jokios kompensacijos ar kredito jums. Mes ir mūsų filialai neturėsime jokių įsipareigojimų, susijusių su tokiais pateikimais ar pranešimais, ir galėsime neribotą laiką bet kokiais tikslais bet kokioje terpėje naudoti tokiuose pateikimuose ar pranešimuose esančias idėjas, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų ir paslaugų kūrimą, gamybą ir pardavimą naudojant tokias idėjas.

Taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti, kad saugumo lygis atitiktų duomenų tvarkymo keliamą riziką. Visų pirma, ėmėmės priemonių, kad apsaugotume Kliento duomenis nuo praradimo, vagystės, pakeitimo, dalijimosi be leidimo ar prieigos prie jų be leidimo. Taip pat taikome griežtas vidaus procedūras, kurios padeda mums užkirsti kelią saugumo incidentams, sumažinti jų poveikį ir informuoti suinteresuotąsias šalis, jei dėl jų kyla kokių nors problemų. ISO/IEC 9001 – tai informacijos saugumo standartas, kurį atitinka mūsų verslo operacijos, vidaus sistemos, kūrimo ir palaikymo procesai.

Atitinkame visus standartus ir reikalavimus, keliamus kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams (pažangiosios kvalifikuotos patvirtinimo paslaugos ir pažangaus kvalifikuoto elektroninio parašo).

Laikomės visų Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų taisyklių. Turime kibernetinių incidentų ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose valdymo planą, kurį patvirtino Lietuvos nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Taip pat reguliariai testuojame priemones, kurias įdiegėme kibernetiniams incidentams ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose valdyti.

Mūsų privatumo pareiškime paaiškinta, kaip ir kodėl renkame, naudojame, saugome, laikome, atskleidžiame ir saugome jūsų mums pateiktą asmeninę informaciją. Sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad peržiūrėjote ir sutinkate su mūsų Privatumo politikos nuostatomis.

Paskyros administratoriai gali kurti naujas naudotojų paskyras, atšaukti arba sustabdyti prieigą prie Paslaugos, tvarkyti dokumentų leidimus ir gauti prieigą prie visų Kliento duomenų ir Asmens duomenų. Paskyros administratoriaus atliekami veiksmai gali turėti įtakos prieigai prie kai kurių ar visų Kliento duomenų ir (arba) Asmens duomenų, jų naudojimui, atskleidimui, keitimui ar ištrynimui.

Visi Naudotojo arba Paskyros administratoriaus veiksmai registruojami ir matomi audito sekoje (blokų grandinės knygoje).

Jei asmuo, kuris, kaip įrodyta, veikia Kliento vardu, paprašo pakeisti Paskyros administratorių, tai padarysime tik tuo atveju, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba Kliento prašymu. Tokiu atveju galime paprašyti įrodyti, kad asmuo yra įgaliotas veikti Kliento vardu.

Akcijos

Kartais galime rengti konkursus, akcijas, loterijas ar kitą veiklą (toliau – akcijos), kurių metu reikia pateikti medžiagą ar informaciją apie save. Atkreipkite dėmesį, kad visas akcijas gali reglamentuoti atskiros taisyklės, kuriose gali būti nustatyti tam tikri tinkamumo reikalavimai, pavyzdžiui, amžiaus ir geografinės vietos apribojimai. Privalote perskaityti visas Akcijų taisykles, kad nustatytumėte, ar galite jose dalyvauti. Jei dalyvaujate bet kurioje Akcijoje, sutinkate laikytis visų Akcijos taisyklių ir jų laikytis. Prekių ar paslaugų pirkimui Paslaugose arba naudojantis jomis gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios šia nuoroda tampa šios Sutarties dalimi.

Rašybos klaidos

Jei dėl spausdinimo klaidos produktas ir (arba) paslauga į sąrašą įtraukiama neteisinga kaina arba pateikiama neteisinga informacija, mes turime teisę atsisakyti priimti arba atšaukti visus užsakymus, pateiktus dėl produkto ir (arba) paslaugos, įtrauktos į sąrašą neteisinga kaina. Turime teisę atsisakyti arba atšaukti bet kokį tokį užsakymą, neatsižvelgiant į tai, ar užsakymas buvo patvirtintas ir iš jūsų kredito kortelės buvo paimtas mokestis. Jei iš jūsų kredito kortelės jau buvo paimtas mokestis už pirkinį ir jūsų užsakymas atšaukiamas, mes nedelsdami išrašysime kreditą į jūsų kredito kortelės sąskaitą arba kitas mokėjimo sąskaitas mokesčio sumai.

Taikoma teisė

Šių Paslaugų teikimo sąlygų sudarymui ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Pagal Reglamento „Roma I” 6 straipsnio 2 dalį vartotojas taip pat gali naudotis privalomų įstatymų nuostatų, kurios būtų taikomos nesant šios nuostatos, apsauga.

Visi nesutarimai ir ginčai, kylantys tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami taikiai. Nepavykus susitarti, visi neišspręsti ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų ar susiję su jomis, jų pažeidimu, negaliojimu ar nutraukimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

Įvairios interneto svetainės

Jei dėl kokios nors priežasties kompetentingos jurisdikcijos teismas nuspręstų, kad kuri nors šių Sąlygų ir sąlygų nuostata ar dalis yra neįgyvendinama, likusi šių Sąlygų ir sąlygų dalis lieka galioti ir galioja. Bet koks bet kurios šių Sąlygų ir sąlygų nuostatos atsisakymas galios tik tuo atveju, jei bus pateiktas raštu ir pasirašytas mūsų įgalioto atstovo. Mes turėsime teisę į teismo draudimą ar kitas teisingas priemones (be pareigos pateikti bet kokį užstatą ar laidavimą), jei jūs pažeisite ar numanomai pažeisite šias sąlygas. Paslaugą teikiame ir kontroliuojame iš savo biuro Algirdo g. 46, LT-03209 Vilnius, Lietuva. Paslauga neskirta platinti jokiam asmeniui ar subjektui arba naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams. Todėl asmenys, kurie nusprendžia naudotis mūsų Paslauga iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi. Šiose Sąlygose ir sąlygose (kurios apima ir apima mūsų privatumo politiką) pateikiamas visas jūsų ir mūsų susitarimas dėl jų dalyko ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus, ir jūs negalite jų keisti ar modifikuoti. Šioje Sutartyje naudojamos skyrių antraštės naudojamos tik dėl patogumo ir neturi jokios teisinės reikšmės.

Paslaugas pradėsime teikti iš karto po jūsų užsakymo, nepriklausomai nuo to, ar prenumeratos mokestis (jei toks yra) buvo sumokėtas ir gautas. Vartotojo paskyros su specialia saugojimo vieta Paslaugų portale sukūrimas Klientui yra faktinis paslaugų teikimas. Jei Klientas yra vartotojas, jis aiškiai sutinka su šiomis sąlygomis. Klientas, kaip vartotojas, supranta, pripažįsta ir sutinka, kad praranda teisę atšaukti pirkimą per keturiolika kalendorinių dienų nuo pirkimo dienos.

Perduoti savo teises ar įsipareigojimus pagal šias sąlygas trečiajai šaliai galite tik gavę išankstinį raštišką mūsų sutikimą.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta ar nustatyta kitaip, visi mūsų jums teikiami pranešimai bus siunčiami per Paslaugų portalą arba el. paštu. Visi pagal šią sutartį teikiami pranešimai ir pranešimai laikomi tinkamai pateiktais jų perdavimo pirmiau minėtais elektroniniais ryšiais dieną.

Atsisakymas nuo atsakomybės

Mes neatsakome už bet kokį turinį, kodą ar kitus netikslumus. Nesuteikiame garantijų ar laidavimų. Jokiu būdu neatsakome už jokią specialią, tiesioginę, netiesioginę, netiesioginę, netiesioginę ar atsitiktinę žalą arba bet kokią kitą žalą, nesvarbu, ar ji būtų padaryta dėl sutarties, aplaidumo ar kitų deliktų, atsiradusią dėl Paslaugos ar jos turinio naudojimo ar su juo susijusią. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo papildyti, ištrinti ar pakeisti Paslaugos turinį.

Mūsų Paslauga ir jos turinys teikiamas „toks, koks yra” ir „toks, koks yra”, be jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pareiškimų. Esame trečiųjų šalių pateikto turinio platintojas, o ne leidėjas; todėl neatliekame tokio turinio redakcinės kontrolės ir nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl bet kokios informacijos, turinio, paslaugų ar prekių, teikiamų per mūsų Paslaugą ar pasiekiamų per ją, tikslumo, patikimumo ar aktualumo. Neapribodami to, kas išdėstyta pirmiau, mes konkrečiai atsisakome visų garantijų ir pareiškimų dėl bet kokio turinio, perduodamo per mūsų Paslaugą ar susijusio su ja arba svetainėse, kurios gali būti rodomos kaip nuorodos mūsų Paslaugoje, arba dėl produktų, teikiamų kaip mūsų Paslaugos dalis ar kitaip susijusių su ja, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ar trečiųjų šalių teisių nepažeidimo. Joks žodinis patarimas ar rašytinė informacija, suteikta mūsų ar bet kurio iš mūsų filialų, darbuotojų, pareigūnų, direktorių, agentų ar pan. nesuteikia garantijos. Informacija apie kainas ir prieinamumą gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Neapribodami to, kas išdėstyta pirmiau, mes negarantuojame, kad mūsų Paslauga bus nenutrūkstama, nepertraukiama, savalaikė ir be klaidų.

Susisiekite su mumis

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei turite klausimų.

Nuorodos